Nirvana
Netsis
Çağrı Merkezi
0 (224) 249 98 22

NETSİS ÖDÜLLERİMİZ

En İyi Proje Yapan Çözüm Ortağı Ödülü (Demrad.A.Ş.Projesi)

En İyi Sertifikasyon Yatırımı Yapan Çözüm Ortağı Ödülü

En İyi Çıkış Yapan Yetkili Satıcı Ödülü

DESTEKLEDİKLERİMİZ

www.netsisprogramlari.com
www.netsisprogramlari.com

www.netsisyardim.com
www.netsisyardim.com
SANAYİ
Sanayi sektöründe son 30-40 yılda artan iş gereksinimlerinin karşılanması, gelişen teknoloji, çoğalan iş hacmi, giderek daralan kar marjları beraberinde üretim kaynaklarının planlanması gereksinimini doğurmuştur. 1960’lı yıllarda temelleri atılan kurumsal kaynak planlaması hızla şirketlerin gündemine girmiş, günümüzde ise sanayinin olmazsa olmazları arasına yerleşmiştir.

Sanayi sektörü rekabetin en yoğun, iş takibinin en önemli, planlamanın ise şart olduğu bir çalışma alanıdır. Netsis binlerce müşterisi üzerinde edindiği deneyimler ile sanayi sektöründe iddialı adımlar atmaktadır. Netsis sanayi çözümleri ile sipariş girişinden üretim planlamaya, bakımdan servise, stok kontrolünden raporlamaya, hesaplamadan faturalamaya, tüm maliyet ve karlıklık analizlerine kadar bütün iş süreçleri arasında koordinasyon ve takip sağlanmaktadır.

İşletmenizi karlılığa götüren çözümler

Netsis sanayi çözümleri, tedarikçi, üretici, satıcı ve hatta müşteriler arasındaki işbirliğini de sağlayarak, işletmenizin verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak, hatalı üretim maliyetlerini azaltacak, üretim sürecini ve yönetim kararlarını hızlandıracak fırsatlar yaratmaktadır. İş süreçlerinde koordinasyonu ve maksimum verimliliği sağlamak, rekabette öne geçmek ve sürekli kazanmak istiyorsanız, işletmenizin tek ihtiyacı Netsis sanayi çözümleri.

Faydalar

Satın alma ve Satış süreci:

 • Teklif veya talepten başlayıp sipariş, irsaliye ve fatura sürecine kadar olan bütün adımların izlenmesi,
 • İstenilen her aşamada iş akışı onay sisteminin desteklenmesi,
 • Bilgilendirmelerin e-mail veya SMS aracılığı ile her yerden yapılabilmesi,
 • Revizyon takibi ile daha etkin sipariş yönetimi,
 • Satış kanalı bulunan sanayi işletmelerinde, bağlantı takibinden özel fiyat listelerine, detaylı kampanyalara kadar tüm satış süreçlerinin takibi.
Üretim ve Stok yönetimi:

 • Planlamada; ana üretim planlama, malzeme gereksinim planlama, kapasite planlama, ileri üretim planlama,
 • Envanter takibi, şube lokasyon, mal kabul sevkiyat barkod, dinamik depo gibi depo otomasyon uygulamaları,
 • Fason takibi, katı madde takibi, fire takibi gibi maliyetleri direk etkileyen ve üretim süreçlerinin en önemli noktalarını oluşturan tüm detayların yönetilmesi,
 • Alternatif malzemeden, planlı değişimlere kadar oluşan tanımlamaların takibi,
 • Esnek raporlamalar ve detaylı güvenlik katmanları ile işletmenin istenilen detaylarının izlenmesi.
 • Kalite kontrol boyutunda hammadde, mamul, iade bazında kalite kontrol değerlerinin tedarikçi ve evrak bazında takibi yapılabilmektedir.
 • İleriye dönük olarak tedarikçi performansı gibi analiz verileri toplanabilmektedir.
 • Yine sektöre özel makinelerin periyodik bakımlarının takibi, arıza kayıtlarının ve bakım emirlerinin takibi makine bakım modülü ile sağlanabilmektedir.
Finansman Süreci:

 • İster TL ister döviz cinsinden bütün hareketlerin takibinin yapılması, kur farklarının oluşturulması, vade farklarının detaylı raporlara dökümü,
 • Bankalarla yapılan online entegrasyonlar sayesinde, işlemlerin tam otomasyon ile yürütülmesi böylece kullanıcı hatalarının minimuma çekilmesi ile verimliliğin arttırılması.
Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi:

 • İsteğe bağlı olarak TL veya farklı para birimlerine göre safha bazında, mamul bazında ve sipariş bazında maliyet takibi,
 • KDV beyannamesi, muhtasar beyannamesi, BA, BS formları, geçici vergi beyannamesi, damga vergisi beyannamesi gibi resmi evrakların basımı ve online olarak gönderimin desteklenmesi,
 • UFRS standartlarının desteklenmesi.
Netsis sanayi çözümleri ile işletmenizde üretilen bir ürünün satış aşamalarının ve sonrasında oluşan sınai maliyetlerinin, safha bazında veya mamul bazında değişen değerlerinin analizini yapabilirsiniz. Böylece verimlilik ve karlılık raporlarınıza istediğiniz her an kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
info@nirvana.com.tr
İhsaniye Mah. İzmir Yolu Atalay 7 Sitesi No:114 B Blok K:8/25 Nilüfer / BURSA
0 (224) 249 38 44 - 249 98 22
Nirvana Netsis Netsis Programları Netsis Yardım