Nirvana
Netsis
Çağrı Merkezi
0 (224) 249 98 22

NETSİS ÖDÜLLERİMİZ

En İyi Proje Yapan Çözüm Ortağı Ödülü (Demrad.A.Ş.Projesi)

En İyi Sertifikasyon Yatırımı Yapan Çözüm Ortağı Ödülü

En İyi Çıkış Yapan Yetkili Satıcı Ödülü

DESTEKLEDİKLERİMİZ

www.netsisprogramlari.com
www.netsisprogramlari.com

www.netsisyardim.com
www.netsisyardim.com
FİNANS YÖNETİMİ

Finans yönetimi, cari hesaplar, çek / senet, nakit tahsilat / tediye işlemleri, banka hesapları yönetimi, malzeme, işçilik, amortisman, genel giderler maliyetlerini kontrol altına almanızı sağlayan maliyet yönetimini, genel muhasebe ve mali tabloları kapsar.

Cari Hesaplar
Alıcı ve Satıcıların finansman yönetimini oluşturan tüm borç/alacak kayıtları entegre işlemlerden oluşur ve yönetilir.

Sistemde yaşlandırma ve özel hesap kapatma yöntemleri ile hesaplar takip edilir. Yaşlandırma, sistemin, ilk borca ilk alacak (ya da tersi) kapatacak şekilde açık hesapları, gecikme ve vade farkını tespit etmesidir. Özel hesap kapatma işlem bazında borç kaydına alacak kaydını manuel kapatmaya olanak tanır.

Çok çeşitli algoritmalarla yaşlandırma listeleri ile gecikme günü, kabul edilebilir ödeme günü ve faiz hesabı, fatura bazlı ödeme / gecikme bilgisi verir ve hem yaşlandırma hem de özel hesap kapatma yöntemlerini destekler.

Ödeme planı otomatik hazırlanır, kontrol edilir, düzenlenir ve on-line bankacılık işlemleri ile transfer edilir.

Finansman Raporu; döneme ait tüm alacaklar, borçlar, çek tahsilatları, nakit ve banka durumunu gösteren finansmanın can damarı kontrol mekanizmasıdır.

Sistem, cari hesaplara borç/alacak kayıtlarının vadelere bölünerek kayıt edilmesini sağlar. İstenen ödeme planı hesap bazında belirlenebilir.

Mutabakat işlemleri sonucu, otomatik mektup (basılı gönderim), e-mail ve sms ile bilgi iletilebilir.


Banka İşlemleri

Banka modülü ile rotatif, spot kredilerinizi, vadeli, vadesiz mevduatlarınızı, repo ve teminat hesaplarınızı takip edebilir, merkez bankası banka kodları, uluslararası swift kodları modül içinde takip edip, işlemlerinizi otomatik hale getirebilirsiniz.

Banka işlemlerinin doğruluğunu sisteminizden kontrol eder, gelen faiz, komisyon hesaplamaları, BSMV kesintileri gibi hesaplamaları banka işlemleri seçenekleri ile sağlayabilirsiniz.

Anlaşma sağlanmış bankalarla çalışıyorsanız tüm işlemlerinizi on-line ve gerçek zamanlı gerçekleştirebilirsiniz.


Çek & Senet Yönetimi

Sistemde senet, çek hızlı alındı, verildi, tahsilat işlemleriyle hata oranını sıfıra indirebilirsiniz.

Cirolanacak uygun çeklerin seçimi için hem manuel on-line ortalama vade ve tutar hesabı hem de akıllı algoritma ile en iyi çeklerin sistem tarafından önerilmesi cirolama işleminde hız kazandıracaktır.

On-line tahsile, teminata çıkış, ödendi, karşılıksız kaydı, toplu çıkış ve ödendi işlemleri yine hatasız ve tekrarsız işlemler olup hız kazandırırken tam güvenlik sağlar.

Çek / Senet ile tahsilat ve tediye işleminde tüm entegre cari hesap kapatmalar, banka ve muhasebe kayıtları otomatik yapılmaktayken, olay bazlı e-mail, sms servisleriyle ilgili kişilere bilgilendirme yapılabilir. Örneğin karşılıksız çek çıkması durumunda gerekli kişilerin bilgilendirilmesi.

Nakit Yönetimi

Merkez/şube, istenen sayıda kasa tanımları, tüm nakit, kredi kartı, tahsilat, tediye ve kasalar arası transfer işlemleri, dövizli işlemler yapılabilmektedir.

Maliyet Yönetimi

Maliyet muhasebesi modülü'nün, verilerinizi değerlendirmesi ve size sunacağı raporlar sayesinde gereksiniminiz olabilecek tüm bilgi elinizin altında bulunacak ve siz bir orkestra şefi gibi kolayca, hızlı ve doğru kararlarla şirketinizi yönetebileceksiniz.

Bu modül ürettiğiniz ürünün bir birimi için işçilik, malzeme, enerji, amortisman, yarı mamül vb detayda maliyetlerin etkisini rahatlıkla bulabilme, sattığınız malın maliyetine hızlıca ulaşabilme özelliklerine sahiptir.

Böylece size rekabet ortamında strateji belirlemenizde, yeni stratejilerde lider olmanızda ve karlılığınızı artırmanızda baz oluşturacaktır.

Stok Maliyetleri

24 farklı yöntemle eldeki mal ve sarf edilmiş malzemenin sarf maliyetlerini alabileceğiniz serbest maliyet ambar raporu, ticari işletmelerde satılan malın maliyetini de anında oluşturabilmektedir.

Maliyet muhasebesine baz oluşturacak malzeme sarfları maliyetlendirme işlemi, dönem sonlarında, aylık ağırlıklı ortalama, FIFO ya da LIFO yöntemlerinden biri tercih edilerek yapılır.

İthalat yapan firmalar için, satın alma işleminin başından sonuna tüm aşamalar takip edilebilir. Ek maliyetler, ithal edilen mal maliyetlerine bindirilerek mal maliyetleri doğru oluşturulmuş olur. Dövizli işlemler hatasız tamamalanır.

Malzeme maliyetleri TL'nin yanısıra dövizli ve veya düzeltilmiş değerlerle de oluşabilir.

İstenirse, sadece malzeme maliyetlerinin yansıtılmasıyla diğer giderler dikkate alınmaksızın taslak ürün maliyetleri de hesaplanabilir. Temel ürün maliyetlerini hesaplayan bu işlem de istendiği taktirde sarf, ve satılan mal maliyeti mahsuplarını, kendi hesapladığı değerleri baz alarak oluşturabilir.

Sabit Kıymet ve Amortisman Yönetimi

Sabit kıymet varlıkların alım, satım, tükenme, yeniden değerleme ve düzeltme işlemlerinin hızlı ve doğru yönetimi ve maliyet yönetiminde amortisman dağılımlarının istenen yöntemlerle yapılabilmesi

Tüm demirbaşların alım tarih, fiyat, itfa süresi, iki tip amortisman yöntemi, dövizli fiyatlarının kaydı. Dönemsel değerleme ve amortisman ayırma işlemi, geri dönüş olanağı. Tüm muhasebeleştirme işlemleri, oransal veya kullanım bazında giderlere dağılım. Satış, leasing, yatırım teşvik işlemleri. Sabit kıymet, birikmiş amortisman, kıst amortisman, kalan değer, çalışmayan kısım vb. istenen detayda raporlama olanağı. Zimmet kaydı.

Bordro Tahakkuk ve İşçilikler

Maliyet Muhasebesi


Gerçekleşen satılan mal ve eldeki mal maliyetleri üzerinde tam kontrol ve maliyet düşürücü önlemleri alabilme, maliyet işlemlerinin hızlı ve hatasız yapılabilmesi ile güncel değerlere her an hakim olabilmek amaçlanmıştır.

Üretim safhalarını, bu safhaların her birinde hangi masraf merkezlerinin işlem gördüğünü, hammadde, işçilik, amortisman vb. maliyet kalemlerinin hangi dağıtım anahtarıyla değerlendirileceğini, safhaların sırasını, mamülleri veya mamül gruplarını, bu grupların mamül, yarı mamül, sarf ve yansıtma hesap kodlarını tanımlayabileceğiniz sistemde, ağırlıklı ortalama ve FIFO yöntemine göre değerlendirme, dövizli (FAS52) ve düzeltilmiş değerler (IAS29) ile maliyetleri izleyebilme, sarf merkezlerine göre ürün maliyetlerini, malzeme, işçilik, amortisman, genel üretim giderleri detayında izleyebilme, otomatik sarf, maliyet ve satılan malın maliyeti mahsupları oluşturma mümkündür.

Maliyet muhasebesi ile gerçek maliyetlerinizi ve karınızı sadece yıl sonunda bilmekten kurtulacaksınız, üstelik uluslararası standartta.

Kredi Kartı Uygulaması

Özel kredi kartı uygulaması ile, kredi kartı ile tahsilat ve taksit olanakları sağlanmaktadır. Kredi kartı banka anlaşmaları tanımlanarak, alışverişlerde komisyon vb. kesintiler, banka puanı uygulaması ve entegre muhasebe işlemlerin otomatik yapılması sağlanırken, kredi kartı alacaklarının güncel bilgisi kolaylıkla takip edilebilmektedir.

Genel Muhasebe ve Mali Tablolar
Hesap planı, tüm mali bilgilerinizin etrafında organize olduğu bir iskelettir. Netsis muhasebe sisteminde tam kapsamlı ve denetimli bir hesap planı oluşturabilirsiniz. Hesap planınızdaki seviye sayısını ve her seviyenin kaç basamaktan oluştuğunu tanımlayabilir ve bu standardın dışında bir hesap kodu açılmasını engelleyebilirsiniz. Ayrıca hesaplarınızın, ön muhasebede çalışması gereken hesaplar olduğunu, döviz ve miktarla ilgili tanımlamalarını, borç/alacak bakiyesi verme özelliklerini, hesap planında tanımlayıp bu detayda denetleme olanağına sahip olursunuz.

Hazırlanması yasal bir yükümlülük olan defter-i kebir, yevmiye defteri, KDV beyannamesi ve mali tablolarınızın hazırlanıp basılması için harcanan tüm çabalardan kurtulabilirsiniz. Netsis genel muhasebe, bunları sizin için en kısa sürede ve kanunen istenen şekilde hazırlayıp basacaktır. Ayrıca mali tabloların dönemsel ve karşılaştırmalı alınabilmesi sayesinde finansal duruma güncel olarak hakim olabilir, dönem sonu tüm yansıtma, kapanış, açılış fişlerini otomatik yaptırabilirsiniz.

Genel Muhasebe Modülü'nde de, sektörel uyarlanabilirliği sağlamak amacıyla esnek bir tasarım bulunur. Farklı mali yıl başlangıcı verilerek dönemsel muhasebe yapılabilmesi, isteğe bağlı olarak dövizli, miktarlı muhasebe yapılabilmesi, masraf merkezlerinin ister hesap planında, ister referans kodlarıyla yevmiye kayıtlarında takip edilebilmesi veya hepsinin dışında proje bazında hesap takip sistemi bünyenizde kullanmak isteyebileceğiniz özelliklerden birkaçıdır.

IAS 29 (International Accounting Standarts 29), FAS 52 (Financial Accounting System 52) standartlarında enflasyon ya da doviz muhasebesi özellikleri desteklenmektedir. Aynı zamanda SPK'nın Kasım 2001 tebliğine uyumludur. Bu özellikler sayesinde ay bazında transfer kar zararı ya da net parasal kar zarar hesaplamalarının otomatik olarak yapılması sağlanır. Ön muhasebe ve yevmiye fişlerinin tüm işlemlerinde dövizli kayıt yapılabilmekte, parasal ve parasal olmayan hesapların davranış şekillerine göre dövize ve enflasyona göre değerleme, kur farklarının otomatik oluşturulması, UFRS standartlarında raporlama.

info@nirvana.com.tr
İhsaniye Mah. İzmir Yolu Atalay 7 Sitesi No:114 B Blok K:8/25 Nilüfer / BURSA
0 (224) 249 38 44 - 249 98 22
Nirvana Netsis Netsis Programları Netsis Yardım