Home Page Image

Nirvana Netsis Ödülleri

2003 Yılı En İyi Çıkış Yapan Yetkili Satıcı Ödülü

2004 Yılı En İyi Çıkış Yapan Yetkili Satıcı Ödülü
 

NETSIS Fusion MUHASEBE UYGULAMALARI

Genel muhasebe, entegrasyon, enflasyon muhasebesi ve maliyet muhasebesi modül ve fonksiyonlarını içeren uygulamalardır.
Genel Muhasebe Hesap Planı Üzerinde Tam Hakimiyet
Hesap planı tüm mali bilgilerinizin, etrafında organize olduğu bir iskelettir.Netsim muhasebe sisteminde tam kapsamlı ve denetimli bir hesap planı oluşturabilirsiniz. Hesap planınızdaki seviye şayisini ve her seviyenin kaç basamaktan oluştuğunu tanımlayabilir ve bu standardın dışında bir hesap kodu açılmasını engelleyebilirsiniz. Ayrıca hesabinizin, ön muhasebede çalışması gereken hesaplar olduğunu, döviz ve miktarla ilgili tanımlamalarını , borç/alacak bakiyesi verme özelliklerini, hesap planından tanımlayıp bu detayda denetleme olanağına sahip olursunuz.
Genel Muhasebe Verilerinin Kolay ve Güvenilir Biçimde Girilmesi
Sistemler veri üzerine inşa edilmişlerdir. Bu nedenle veri grisini en kolay ve kullanıcıya dost hale getiren, bunun yani sıra tam denetimi sağlayarak yanlış girişlere engel olan bir sistem sizin için kaçınılmaz hale gelmiştir. Kayıt olarak sağlanan olanakları söyle sıralayabiliriz: Ay sonu karşılık kayıtlarının yeni ayda ters çevrilerek kopyalanması, dağıtıma tabi tutulacak hesapların verilen şablon tablolardan otomatik dağıtımının yapılması, sen sonu açılış kapanış işlemlerinin sistem tarafından yapılması, dönem sonları kar/zarar hazırlık mahsuplarının otomatik yapılabilmesi gibi işlemlerle hayatiniz kolaylaşacak ve güvenilir kayıtlar üreteceksiniz.
Masraf Merkezi, Şube, Proje Takip Sistemleri
Genel muhasebe uygulamalarını bütün ERP sisteminde entegre olarak kullanarak masraf merkezi (referans kodu uygulaması), şube muhasebesi uygulaması ve proje kodu takip sistemlerini birden fazla boyut ekleyerek raporlama imkanları edinebilirsiniz. Bu imkanlar sayesinde çok sade hesap planı ile çok detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.
Yasal Zorunluluklara Uyum
Hazırlanması yasal bir yükümlülük olan defter-i kebir, yevmiye defteri, KDV beyannamesi ve mali tablolarınız hazırlanıp basılması için harcanan tüm çabalardan kurtulabilirsiniz. Netsim genel muhasebe sistemi, bunları sizin için en kısa sürede ve kanunen istenen şekilde hazırlayıp basacaktır.Genel muhasebe parametrik yapısıyla bünyenize kolayca uygulanabilir. Netsim sitemindeki bütün modüllerde olduğu gibi Genel Muhasebe Modülü'nde de esnek bir tasarım bulunur. Bu esneklik parametre sistemiyle sağlanır. Genel Muhasebe'de, hesap planı seviye şayisi ile seviyelerdeki basamak sayıları ya da tamamıyla serbest hesap düzeni tanımlanabilir. Farklı mali yıl başlangıcı verilerek dönemsel muhasebe yapılabilmesi, isteğe bağlı olarak dövizli, miktarlı muhasebe yapılabilmesi, masraf merkezlerinin ister hesap planında, ister referans kodlarıyla yevmiye kayıtlarında takip edilebilmesi veya hepsinin dışında proje bazında hesap takip sistemi bünyenizde kullanmak isteyebileceğiniz parametrik özelliklerden birkaçıdır.

Maliyet Muhasebesi Modülü ile Gerçekleri Tespit Edin
Netsim siteminin rakipsiz modülü olan maliyet muhasebesi, tüm entegre sistemde toplanan verileri değerlendirerek, dönem sonlarında, gereksiniminiz olabilecek çok değerli maliyet bilgileri ile detaylı birçok istatistiki bilgiyi size sunarken, ilgili muhasebe kayıtlarını da yapar. Netsis'in bu modülü profesyonel bir maliyet muhasebesi modeli tasarımıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca maliyet muhasebesi ile değerlendirilen dönem sonu bilgilerini, her modülde ve sistemin genelinde bulunan, Netsim raporlama teknikleri ile raporlama olanağı sunmaktadır.Maliyet muhasebesi modülü'nün özelliklerini söyle sıralayabiliriz: Bütün sisteminizi en ufak detayina kadar tanımlayabileceğiniz parametre ortamı, muhasebe detaylarından kurtulmak, karinizi sadece dönem sonlarında değil dönem sonlarında da bilmek.
Enflasyon ya da Döviz Muhasebesi Olanaklarını Edinin
IES 29 (International Accounting Standarts 29), FAS 52 (Financial Accounting System 52) standartlarında enflasyon ya da döviz muhasebesi özelliklerini desteklemektedir. Ayni zamanda SPK'nin Kasım 2001 tebliğine uyumludur. Bu özellikler sayesinde ay bazında transfer kar zararı ya da net parsel kar zarar hesaplamalarının otomatik olarak yapılması sağlanır. Hesap planında hesap türlerinin (parasal, parasal olmayan, değerlenecek, degerlenmiyecek) tanımları yapılır. Demirbaş, stok, maliyet muhasebesi modülleri bu standartlara entegre olarak desteklenir. Yani bütün bu modüller, kayıtlar hem TL, hem operasyon dövizi hem de enflasyon ya da raporlama dövizi ile takip ederler. Netsim bu konuda ilk öncü Türk ERP yazılımı olmaktan gurur duymaktadır.
Maliyet Muhasebesi Sayesinde Firmanızda Orkestra Şefi, Rekabette Lider Olun.
Maliyet muhasebesi modülü'nün verilerinizi değerlendirmesi ve size sunacağı raporlar sayesinde gereksiniminiz olabilecek tüm bilgi elinizin altında bulunacak ve siz bir orkestra şefi gibi kolayca, hızlı ve doğru kararlarla şirketinizi yönetebileceksiniz. Bu modül ürettiğiniz ürünün bir birimi için isçilik, malzeme, enerji, amortisman, yari mamul vb detayda maliyetlerin etkisini rahatlıkla bulabilme, sattığınız malin maliyetine hızlıca ulaşabilme özelliklerine sahiptir. Böylece size rekabet ortamında strateji belirlemenizde, yeni stratejilerde lider olmanızda ve karlılığınızı arttırmanızda baz oluşturacaktır.
Maliyet Muhasebesi ile Bitmeyen Muhasebe Kayıtlarından Kurtulun.
Dönem sonlarında açınılmaz olarak düzenlenmesi gereken ve uğraştırıcı bir işlem olan, hammadde sarfı maliyet ve satılan malin maliyeti mahsuplarınızı tüm kontrollerinizi tamamlayıp, raporlarınızı aldıktan sonra otomatik olarak oluşacak ve böylece bu modül sizi yorucu bir uğraştan kurtaracaktır. Maliyet muhasebesi ile kariniz sadece yılsonunda bilmekten kurtulacaksınız üstelik uluslararası standartta. Entegre kayıtlarınızı tamamladığınız her dönem sonunda çalıştıracağınız maliyet muhasebesi hazırlık fonksiyonundan sonra tek yapmanız gereken kar-zarar ve bilançolarınızı bastırmak olacaktır. Böylece uzun uğraşlardan sonra ancak yılsonlarında ulaşabileceğiniz karlılık bilgileri, haran elinizin altında IAS29 veya FAS%'standartlarına göre hazırlanmış olarak bulunacak ve size ışık tutacaktır.
Entegrasyon Modülü ile Sisteminizi Rahat Denetleyin.
Netsis’de muhasebeye gidecek kayıtlar işlem olduktan sonra anında entegrasyon havuzu denilen tablolara kayıt edilir. Böylece muhasebeye gidecek kayıtlar sürekli izlenebilir ve kontrol edilebilir. Eğer yapılan kayıtlarda bir düzenleme veya iptal işlemi gerekiyorsa entegrasyona bu bilgiler silinmeden statü değiştirerek gelir. Böylece muhasebe yöneticileri sistemde olan her türlü belge düzeltme ve iptalinden haberdar olurlar. Bunun dışında entegrasyon sisteminde belirlenen referans sistem kodu sayesinde muhasebe ve diğer modüller ile denetim işlemlerini Netsim otomatik yapar. Örneğin satıcı hesapları ile muhasebedeki 320 hesapların sistem tarafından tıklanması gibi. Böylece dönem sonlarında hesap tutturma sorununuz ortadan kalkmış olur.
Genel Muhasebe Geniş Raporlama olanakları sunar.
Netsis'in her modülünde ve sistemin genelinde olduğu gibi, genel muhasebe'de de raporlama olanakları sinirsizdir. Kullanıcının ihtiyacı olabilecek ve modül içinden tek tuşla alınabilecek, opsiyon el olarak kayıtların maske ve aralık verilerek filtrasyonu yapabilen standart raporlar hazır olarak sunulmuştur. Bu raporlar dışında, kullanıcının formatını tanımlayabileceği, değişik şekillerde sıralanmalı, kirilimdi, toplamlı, detay ve kumula raporlar hazırlayabileceği rapor ortamı mevcuttur. Ayrıca Netsis sistemine paralel olarak tasarlanmış, Windows tabanlı Extend ürünü ile Microsoft Excel içinden, muhasebe veri tabanı üzerinde akla gelebilecek her çeşit sorgulamayı yapabilme ve veriyi Excel'in sağladığı olanaklar ile raporlayabilme ayrıcalığına da sahip olabilirsiniz.

 
 
 
info@nirvana.com.tr