Home Page Image

Nirvana Netsis Ödülleri

2003 Yılı En İyi Çıkış Yapan Yetkili Satıcı Ödülü

2004 Yılı En İyi Çıkış Yapan Yetkili Satıcı Ödülü


 

NETSIS Fusion LOJİSTİK VE SATIŞ UYGULAMALARI

Netsis lojistik uygulamaları; is süreçlerinizi, müşterilerinizin istediği esneklik, etkinlik ve yenilikler doğrultusunda düzenlemenizi sağlar. Netsis lojistik uygulamaları isletmenizin verimini arttırmak için kullandığınız kavramlara göre tedarik zincirinizi iyileştirmek üzerce tasarlanmıştır.
Bu uygulamalar için kullanılacak tüm fonksiyonlar bütün organizasyonlar birimler üzerinde planlanır, uygulanır ve koordine edilir. Netsis lojistik uygulamalri mantıksal olarak birbirine ait olan bütün öğeleri birbiriyle ilişkilendirdiği için hiçbir isiniz tekrarlanmaz. Verilerinizi sadece bir kez girersiniz. Fusion lojistik sisteminde lojistik, finans ve insan kaynakları uygulamalarındaki bütün süreçler es zamanlı ve entegre çalışır.
Netsisin lojistik-satış sistemi modülleri ile satinalma - satış koşullarının takibi, sipariş - irsaliye - fatura akışı ile sitem akısının takibi, ambar yönetimi, seri lot takibi, ABC analizleri desteği ile stok ve sipariş öneri sisteminin sağlanması gibi temel ve anahtar fonksiyonlarını edinirsiniz. Bu modüller ayni zamanda Netsisin muhasebe, planlama ve finans modülleri ile entegredir.

Anlaşmaların Takibi
Anlaşmaların takibi baslıca iki asmadan oluşan bir süreç içerisinde sağlanır. Birinci aşamada, müşteri / satıcı bazında çalışma koşullarının genel olarak belirlenmesi, ıskonto çeşitleri, fiyat uygulama metodları, siparişteki koşullar gibi uygulanacak kurallar belirlenir.
İkinci aşamada, tarih bazında uygulamaya başlanacak şekilde müşteri / satıcı ve/veya grubu bazında - ürün ve/veya grubu bazında, ıskontolar, vade, fiyat bilgileri tanımlanır. Bu işlem sırasında basit tanımlamalar yapabileceğiniz gibi, miktar,tutar aralıkları bazında ıskontoları, mal fazlası veya çapraz ıskontoları da tanımlayabilirsiniz. Ayni zamanda bu tanımlamalar birden fazla ürünün satısı ile de tek bir ürünmüş (kit satısı) gibi ilişkilendirilebilir.
Bunların dışında müşteri - satıcı bazında en az sipariş miktarı, lot size, tedarik süresi, karsı stok kodu, karsı stok ismi gibi planlamada ve uygulamada kullanılan diğer detay bilgilerice sistem sayesinde takip edebilirsiniz.
Bu tanımlamalar sayesinde sistem tarafından otomatik hazırlanan siparişler (MRP yada Replanishment), yada kullanıcının hazırladığı siparişlerdeki fiyat, vade gibi bilgiler sistem tarafından otomatik olarak sağlanacaktır. Böylelikle fatura kontrol işlemini ve hatalı uygulamaları ortadan kaldırabilirsiniz.
Bağlantı Takibi
Anlaşma sistemine ek olarak Netsisin sağladığı bağlantı takip sistemi ile, müşteri ve satıcılarla önceden ödemesi yapılan, anlaşmaların sabitlendiği fiyat, ıskonto gibi uygulamaları da desteklemektedir. Bu sayede birden fazla bağlantının hesap durumu, risk takibi, ve koşulların sistem tarafından denetlenmesi sağlanabilmektedir. bağlantının tamamlandığını Netsis sizin adınıza karar verebilir.
Sipariş - İrsaliye - Fatura Akış Sistemi ve Denetimi
Bilgi akis sisteminde sipariş ile başlayan kayıtlar irsaliye ve ambar giriş çıkış kayıtları ile devam eder ve fatura işlemleri ile tamamlanır. Her işlem bir önceki işlemden bilgileri alarak ilerler. Fatura aşamasına gelindiğinde sipariş ve irsaliyeden oluşmuş bilgiler temel alınarak fatura otomatik oluşturulur. Böylelikle satıcı faturalarında oluşacak hataları otomatik olarak tespit edebilir ve satış faturalarınızın hatasız bir şekilde kesilmesini sağlamış olursunuz. Bu işlemler gerçekleşirken sistemin ilgili modüllerine entegre olarak kayıtlar yapılır. Bu akis ayni zamanda e,birliktelik ile desteklenmektedir. Bu işlemler gerçekleşirken satıcılara ve müşterilere otomatik e-mailler ile bilgi verilebilir. Eğer istenirse e-tedarik ile bilgilerin bir kısmi web üzerinden islenir yada raporlanabilir.
Elektronik Belge Yönetimi
Netsisin sağladığı yeni teknolojilerinin avantajı ile müşteri, satıcı ve ürün bilgilerini detayli biçimde tutabilmenin yanısıra elektronik ortamdaki bilgilerinde tutulması mümkün olmaktadır. müşteri satıcılar ile yapılan anlaşmalar, teklifleri vb. bilgileri, ürün kartı bazında resim, teknik resim gibi bilgileri sinirsiz olarak ve Netsis veritabanı içinde güvenli olarak sistemde saklayabilirsiniz.
Satıcı Siparişlerinin Üretimi
Netsis MRP ve sipariş önerisi sistemleri, satıcı siparişlerinin otomatik olarak hazırlanmasını sağlamaktadır. Bu sistemler birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilir. sipariş öneri sistemi; ABC analizleri ile sınıflandırılmış ürünleri belli satış - tüketim istatistikleri ve stok tutma periyotlarına bakarak "ne zaman ne kadar satın almalıyız yada üretmeliyiz" kararını veren sistemdir. Sipariş öneri sisteminde bir ürünün ABC kategorisini Netsis kullanıcı tarafından belirlenen parametrelere göre otomatik tespit eder. Bu sistem ile otomatik satıcı siparişleri üretebileceğiniz gibi RP'ye baz oluşacak üretim planında hazırlayabilirsiniz. RP'nin üretim planından çıkan sonuçlara göre de satıcı siparişlerini sistem kendi hazırlayacaktır.
Etkili Ambar Yönetimi
Netsis,stok yönetiminde şube, depo ve lokasyon unsurlarını içeren üç seviyeli bir stok yer kavramını ortaya koymaktadır. Bu sistem sayesinde hem maliyetlendirme hem de miktar raporlamalarında bu kirilim da takip imkanına sahip olabileceksiniz. Dinamik depo olarak adlandırdığımız lokasyon takibi sayesinde klasik ambar takiplerinde yapılan bir ürünün ambardaki yeri hep belli bir yerdedir kavramını ortadan kaldırabileceksiniz. Bir ürünü ambarın değişik yerlerinde stoklayabileceksiniz. Buda ambar alanını en etkin ve verimli bir şekilde kullanmanızı sağlayacaktır.
Barkot Kullanarak diğer Sistemlerle Entegrasyon
Netsis stok sisteminde sinirsiz barkot tanımlamaları ile satın almada, ambar uygulamalarında yada satış uygulamalarında barkot ile entegre sistemler kullanabilirsiniz. Netsis, kendi modülleri olan stok bar ile barkot etiketleri basımı uygulamalarını POS modülleri ile de IBM, SIEMENS, SHARP, OLIVETTI, EPSON, INTERPOS gibi onaylı satış sistemlerini direkt desteklemektedir. Sayım, ambar kabul ve üretimde kullanılan el terminalleri uygulamalarından oluşan bilgilerin aktarımı Netsisin NTM (Netsisi Transfer MODÜL) modülü ile yapılmaktadır. Tüm bu uygulamalar, verimliliğinizi arttırma alanında önemli avantajlar sağlamaktadır.
Dağıtım uygulamaları İle satış Gücünün Arttırılması
Dağıtım uygulamaları ile ziyaret günleri, satış ekipleri, kamyonlar, rotalar, kamyonlara yükleme, sıcak satış, sipariş toplama sistemi gibi sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz.
Mobil uygulamalarımızın öncelikli konusu olan bu uygulamalar sayesinde el terminalleri ile satışa veya sipariş toplamaya çıkan ekibiniz sipariş toplayabilecek, araçta fatura kesebilecek, tahsilat yapabilecek, rakip firma bilgisi toplayabilecek ve ofise gitmeden dahi işlemlerini dakika dakika merkeze iletebilecek.
Gelişmiş Raporlama Fonksiyonları
Bütün bu fonksiyonlarla oluşan bilgilerin bütçe düzeninde veya çok değişik kriterler ile raporlanması mümkündür. Bütçeye yönelik, Netsisin MS Excel için yazdığı Extend ürününü kullanmaktadır. Extend ile Net sis'te gerçeklesen satinalma - satış miktar / tutar bilgileri online olarak alınabilir, tahminler ile karsılaştırılıp çok hızlı bir metoda ile bütçe raporlarınız hazirlanabilr yada sorgulamaya yönelik günlük ve kullanım anında hazırlanabilecek şayisiz raporlar alınabilir.
Seri - Lot Takibi
satın almadan, üretime ve satışa kadar bağlantılı çalışan bir metoda ile seri-lot takiplerini yapabilme imkanına sahip olabilirsiniz. Ürün bazında seçenekli otomatik seri-lot ayrımını yine ürün bazında yapabilme, ambar lokasyonlar ile ilişkilendirme, hangi üründe hangi seri-lotların kullanıldığı gibi detayları sorgulayabilirsiniz.
Esnek Çalışma İmkanı
Fatura modülü parametrik yapısı ile sektörsel uygulanabilirlik özelliği taşımaktadır. Fatura modülünde, kaydedilecek tüm evraklarla ilgili olarak, satir bazında veya genelde ıskonto ve maliyet bilgilerini, bunların hesaplanma şekillerini, özel kodlama ve açıklama sahalarını, KDV, sipariş takibi, mal eksi bakiyesi, müşteri risk takibi, maliyet tipleri, firma içi transferler, evrak basımları, fiyat kontrolleri, döviz işlemleri, masraf merkezleri, vade uygulamaları vb. konulara ilişkin birçok parametreyi tanımlayarak arzu ettiğiniz evrak kayıt ortamını sağlayabilirsiniz. Ayrıca her evrağın basım formatını ayrı ayrı, kendi matbu veya düz formunuza göre dizayn edebilir ve bastırabilirsiniz.
Kalite Kontrol Yönetimi
müşteri ihtiyaçlarının karşılanması ve ürün kalitesi, kalite yönetimi uygulamasının temel amacıdır. Fusion kalite yönetim sistemi günlük operasyonlardan uzun dönem stratejik planlamaya kadar bütün lojistik tedarik zinciri is süreçlerinizi desteklemek üzere tasarlanmıştır. Satın alma, iade ve servis aşamalarında gelen hammadde, ticari mal yada mamullerin kalite kayıtlarını yapma imkanı sistem tarafından sağlanmaktadır. Bu sayede ürün / ürün grubu bazında yapılması gereken kalite ölçümleri, örnekleme oranları, kalite deposu, ren/kabul oranları-nedenleri, satıcı performansları gibi bilgiler sistem taraf üretilebilecektir. Kalite kontrol sistemi ayni zamanda üretim sistemi ile de entegre çalışmaktadır.
İhracat - İthalat Uygulamalarının Entegrasyonu
İthalat ve ihracat uygulamalarının mevzuat ile ilgili farklılıklarını, döviz takibini, ithalat maliyetlerinin hesaplanması gibi işlemleri lojistik modüllerin bir fonksiyonu olarak takip edebilirsiniz.
kayıt işlemlerinizi yapabileceğiniz gibi gerekli raporlamalarda gerçekleştirebilirsiniz. (İhracat faturaları bazında DAB kayıtları, ihracat - ithalat raporları, GCB-fiili ihraç tarihi bazında raporlar vb...)

 
 
 
info@nirvana.com.tr