Home Page Image

Nirvana Netsis Ödülleri

2003 Yılı En İyi Çıkış Yapan Yetkili Satıcı Ödülü

2004 Yılı En İyi Çıkış Yapan Yetkili Satıcı Ödülü
 

NETSIS Fusion İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI


Netsis İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ile İnsan Kaynakları Bölümü'nün ihtiyacı olan otomasyonu ve diğer departmanlarla bütünleşik bir ortamda çalışmayı sağlayabilirsiniz. Bu sistem ile çalışan personelin kişisel ve mail bilgilerinin tüm is başvurularının ve değerlendirmelerinin, firma organizasyonuna yönelik çalışmaların, personel eğitimlerinin, yapılan etkinliklerin ve buna benzer, İnsan Kaynakları yönetim sisteminin takip etmesi gereken tüm bilgilerin bütünleşik ve fonksiyonel bir ortamda bulunmasının avantajını elde edersiniz. Tabi ki bu işlevsellik, ancak kullanıcıların yetki seviyeleri dahilinde kişilere sunulur.
Sistem Modülü:
İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin temel modülü olup ayni zamanda tüm modüllerin alt yapısını oluşturur. Sistem modülü sayesinde tanımlanabilir bir ortama sahip olursunuz. Personelin kişisel bilgilerinde ve tüm modüllerde yer alan diğer bilgilerde kaydetmek ve saklamak istediğiniz bilgi parçacıklarını tanımlayarak veritabanına eklemeniz; size önerilen veritabanı içinde kaydını saklamak istemediğiniz, gereksiz gördüğünüz parçacıkları da veritabanından çıkarmanız mümkündür. Bu esnek altyapı ile İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi içinde bulundurmak istediğiniz bilgileri sizler tanımlayabilirsiniz. Programı kullanmaya başladıktan sonra da kendiniz yeni bilgi sahaları ekleyip, çıkartabilirsiniz ve bunun için yazılım firmanızın yardımına ihtiyacınız olmaz. Örneğin Adres küçük bir bilgi parçacığıdır. Bu personel kartında, ev adresi, is adresi, mezun olduğu okulların adresi, önceden çalıştığı is yerinin adresi gibi kayıt edilmesi istenecek adres bilgileri olabilir. Personel kartına istenilen sayıda adres bilgi parçacığı eklenmesi, bunlara görsel baslık tanımlanabilmesi, bu baslıklar altında veri girişine izin verilmesi ve raporlanabilmesi mümkündür.
Organizasyon Seması: Organizasyon Seması, şirketinizle ilgili kararların verilmesinde yolunuzu aydınlatacak bir araçtır.Şirketin organizasyon semasını görsel ortamda yaratabilir, yaşatabilir, geçmişteki halini izleyebilir, geleceğe yönelik planlarınızı da bu ortamda yapabilirsiniz. Organizasyon seması modülünde, departmanları, departmanlardaki pozisyonları, kendi içlerinde ast-üst ilişkilerini belirleyebilirsiniz. Is tanımları ile şirketinizde yer alan kadroları tanımlayabilirsiniz. Örneğin; Departman Müdürü veya Departman Müdür Yardımcısı birer is tanımıdır. Bu isler için gereksinim duyulan nitelikler global olarak tanımlanabilir. Her bir pozisyon için hangi isi yaptığını da is tanımları ile esleştirerek izleyebilir, pozisyonun, is tanımındaki gerekli nitelikleri edinmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin; Departman Müdürü için gerekli bir nitelik İngilizce bilmek ise, hem Pazarlama Departman Müdürü hem de Satın Alma Departman Müdürü bu özelliği edinecektir. İstenirse pozisyon bazında ek nitelikler eklenebilir. Örneğin Pazarlama Departman Müdürü İngilizce bilmelidir ayni zamanda ehliyeti olmalıdır gibi. Organizasyon semanızda, ihtiyacınız olan bos pozisyonları yaratabilir, anlatılan şekilde gerekli nitelikleri tanımlayabilir ve İse Alma modülüyle entegre olarak ilgili pozisyonun niteliklerine uygun adayları bulabilirsiniz. Bos veya dolu pozisyonlarınıza şirket içinden de aday kişileri tespit edebilirsiniz.
İse Alma : İse alma modülü, is başvuru formlarının bir veritabanı içinde toplanması, bu veritabanından ihtiyaca uygun adayların kolay yöntemlerle belirlenmesi, başvuru sonrasındaki görüşmelerin ve sonuçlarının takip edilebileceği bir ortam sunar. Bu modül sayesinde kimi dosyalarda, kimi ayrı ayrı bilgisayar ortamında bulunabilen ve kaybolma, unutma riski olan bu takip sistemini bütünleşik bir ortama taşıyabilir, veri tabanı dışında herhangi bir ortamda bulamayacağınız esneklikte sorgulamalarla, uygun adayları en hızlı şekilde tespit edebilirsiniz. Is başvuru formunu da personel kişisel bilgilerinde olduğu gibi kendiniz tasarlayabilirsiniz.Başvuran adayların kaydedilmesini istediğiniz bilgilerini siz belirler, fazla ve gereksiz gördüğünüz bilgileri veritabanınızdan çıkarabilirsiniz. Ayrıca çalıştığınız insan kaynakları danışmanlık firmalarını tanımlayıp takip edebilir, performanslarını ölçebilirsiniz. Eleman arama ilanlarınızı, ilan sonucu gelen kişileri de takip edebilirsiniz. Başvuru aşamasından sonraki görüşmelerinizi tek tek girebilir, görüşme sonuçlarını, sınav vb. olayları da başvuru ile esleştirerek takip edebilir, ise yerleştirmeyi otomatik yapabilirsiniz
Personel Bütçesi : Senelik Personel bütçesini ve revize bütçeleri, en doğru parametrelerle ve öngörülen değerlere göre doğru hesaplamalarla yapmak detaylı ve uğraş gerektiren bir istir. Personel Bütçesi Modülü, Personel Bordro'daki verileri kullanarak bu isi en hızlı ve en doğru şekilde yapabilir. Bütçe Modülü, senelik bazı tahmini değerlerin girilmesine olanak tanır.Örneğin SSK tavanındaki artışlar, sene içindeki maaş artışları vb. Ayrıca sene içinde alınacak yeni elemanlar, bunların maaş skalasındaki yerleri ve çıkarılacak elemanları da tanımlamak mümkündür. Tanımlamaların sonrasında çalıştırılan Bütçe, başlangıç ayından bitiş ayına kadar artışları da dikkate alarak, net ücretlilerdeki vergi dilimi atmaları gibi ince detayları da katarak bütün senedin tahakkuku bir kerede yapar. Sonuçta personelin tek tek maliyetleri oluşur ve istenildiği gibi raporlanabilir. Bütçe revizyonları saklanarak ileride karsılaştırma amacıyla kullanılabilir. Bütçelenen ve gerçeklesen maliyetler karsılaştırılarak raporlanabilir.
Eğitim ve Etkinlikler : şirket içindeki personelin aldığı eğitimleri, bu eğitimler sonucu kazandıkları nitelikleri, buna göre hangi pozisyonlara aday olabileceklerinin veya bulundukları pozisyon ile ilgili yeterliliklerinin takibi , İnsan Kaynakları departmanı otomasyonunun bir parçasıdır. Ayrıca eğitimleri düzenlemek, katilimi sağlamak, eğitim sonucu değerlendirmeleri takip etmek de isin detaydaki bölümüdür. Eğitim ve Etkinlikler modülünde, eğitim veya etkinlik yerleri, bunların sağlandığı diş kuruluşlar, yerlerin kapasitesi ve eğitmenler bağımsız olarak tanılanabilir. Düzenlenmesi planlanan eğitimler, kapasiteleri, maliyetleri, aday katılımcılar detayında tanımlanır, ilgili eğitim kurulusu, eğitim yeri ve eğitmenle esleştirilebilir. Daha sonra katılımların gerçekleştirilebilmesi, eğitim değerlendirilmesi, anket veya sınav sonuçları detayında takip edilebilir.
Personel Bordro : Netsis Personel Bordro paketi, Netsis İnsan Kaynakları ile tam entegredir. Personelin kişisel bilgileri, insan kaynakları otomasyonunda, mali bilgileri ise bordro bölümünde bulunur. İstenirse yetki sınırlandırmaları ile iki bölüm ayni veritabanında fakat bağımsız olarak çalışabilir.Netsis Personel Bordro paketi tam anlamıyla bordro tahakkuk bölümünün ihtiyaçlarına uygun olabilecek altyapıda tasarlanmış, esnek ve yasalara uygun tüm matbu formların alınabileceği bir pakettir. Özelliklerinden bazıları; İstenilen sayıda ek kazanç, sosyal yardim ve kesinti ile bunların hesaplama formüllerini tanımlayabilme, Net ücretten anlaşma ile her ay brüt ücretlerin otomatik olarak ayarlanması, Dövizli ücretler ile çalışabilme, Ek kazanç, yardim bazında brütleştirme , PDKS sistemlerinden veya test dosyadan kolay puantaj aktarımı, toplu ücret zammı, maaşların bankalara elektronik ortamda iletilmesi, yuvarlama sistemi, Masraf merkezlerinin tanımlanması ve muhasebe entegrasyonu, Entegrasyon mahsuplarının muhasebeye atılmadan öncesinde izlenebilmesi, Sosyal Sigortalar Formları, Viziteler, İse Giriş/Çıkış Bildirimleri, Gider İndirim Bordroları , Kıdem/İhbar Tazminatı hesaplayabilme, Kıdem Yükü Raporu vb. dır.
Performans Değerlendirme : Zam dönemlerinde, belirlenen performans zammının somut göstergelere bağlı olarak, adil bir şekilde dağıtılması bir şirket prensibi olmalıdır. Ayrıca, hedeflerin, tanımlanması ve bu hedeflerin eleman bazında gerçekleşme oranının takibi, çok sayıda eleman çalıştıran yerler için manüel yöntemlerle yapılması zorlaşmaktadır. Departman bazında kullanılabilecek bir bölüm olan performans değerlendirme bu işlevi gerçekleştirir. Bu bölümde, dönemsel hedefler, departman ve pozisyon bazında tanımlanabilir. Gerçekleşme skalaları sayısal veya bitti/bitmedi seklinde tanımlanabilir. Gerçekleşme oldukça kayıt yaparak, hedef takibi yapılabilir. Dönem sonunda programdan alınacak analizlerle, dönem geneli kişilerin karsılaştırmalı basari oranları ve departmanların basari oranları da saptanabilir. Buna göre performans verileri somut bir şekilde ortaya konularak gerekli ödüllendirme veya cezalandırma sistemlerine karar verilebilir. Performans değerlendirmeleri, uzun dönem organizasyon el değişikliklerin planlanmasına da ışık tutar.
Kariyer Planlaması : şirket içindeki anahtar pozisyonlar için kariyer rotasının çizilerek, bu pozisyona yerleşebilecek kişilerin tespit edilmesi, bu adayların eksiklerinin saptanması ve giderilmesine yönelik bölümdür. Kariyer rotası, Pozisyonun gerektirdiği nitelikler, önceden gelişmiş olması gereken pozisyonlar, alınması gereken eğitimler vb. birçok bilgiden oluşabilir. Sistem, kariyer rotasının belli bir yerindeki adayları tespit edebileceği gibi, sizin belirleyeceğiniz bir adayın da rotanın neresinde bulunduğunu ve eksiklerini, rotayı tamamlamak için geçmesi gereken yolu verebilir.

 
 
 
info@nirvana.com.tr