Home Page Image

Nirvana Netsis Ödülleri

2003 Yılı En İyi Çıkış Yapan Yetkili Satıcı Ödülü

2004 Yılı En İyi Çıkış Yapan Yetkili Satıcı Ödülü


 

NETSIS Fusion GENEL ÖZELLIKLER

NETSiS FUSION
Planlama ve Üretim uygulamaları

Netsisin planlama ve üretim uygulamaları ile üretim planlaması fonksiyonlarından faydalanabilir, ürün ağaçlarınızı ve rotalarınızı tanımlaybilir, üretim kayıtlarınızı yapabilir, ön maliyet bilgilerini alabilirsiniz.
MRP2 düzeyi olarak tanımlanan uygulamalara sahip; kısaca dört temel üretim faktörü olan malzeme, insan, makine ve parayı planlayabileceğiniz fonksiyonlara sahip olursunuz.
Ürün Ağaçlarınızın Tanımlanması
Malzeme ihtiyaç planlamasının (MRP1) ve diğer diğer üretim uygulamalarının temeli olan ürün ağaçlarını tanımlayabilirsiniz. Ürün ağaçlarında planlamaya esas gelecekteki tasarım değişikliklerini /revizyonları) belirleyebilirsiniz. Ayni zamanda geçmişe yönelik reçetelerinizde takip edebilmeniz mümkündür. Ürün ağaçlarında sinirsiz seviyeye kadar detaya gidebilir, gölge yada otomatik reçete opsiyonları ile stoklarını takip etmeyeceğiniz yarı mamul aşamaları koyabilirsiniz. Opsiyon ve özellik seçenekleri ile reçete kopyalaması yapmadan, ürün tasarımındaki renk gibi özellikleri yada klimalı araba gibi opsiyonları tek bir reçete üzerinde tanımlayabilirsiniz.
Üretim Kayıtlarının Gerekirse Tezgah - İsçi bazında takibi
Üretim akis kontrol modülleri ile genel, tezgah, operasyon, isçi bazında ürün üretim kayıtlarını kaydedebilirsiniz. Bu kayıtlar sayesinde durma zamanları, arizalar, fire bilgileri, üretim performansları, isçi puantajana baz bilgiler ve maliyet muhasebesine temel oluşturacak süre bilgilerini hazırlayabilirsiniz.
Fason Üretimin Planlanması ve Takip Edilmesi
Fason üretim yerlerini hem depo, hem üretim istasyonu gibi sistemde takip edebilirsiniz. Ayni zamanda fason isçiliklerini maliyet muhasebesi sisteminde direkt mamullerin üzerinde yazıp, hassas maliyetlendirme avantajları elde edersiniz.
MRP 1 Modüllerinde satın Alma ve Üretim Politikalarının Tanımlanması
Satıcılarınızın uyguladığı veya sizin satinalma prensibi olarak saptadığınız satinalma politikalarından, -gerektikçe sipariş (lot fob lot) veya sabit sipariş (fixed order quantity) - biri malzeme bazında belirlenebilir. Ayrıca minimum sipariş miktarı, temin süresi gibi planlamayı etkileyen parametrelerde mal bazında tanımlanacaktır. Yari mamuller ve mamuller için ise üretim ve varsa minimum üretim miktarı, sabit üretim miktarı vb. bilgiler verebilir.
MRP-1 de Tarihsel Üretim planının ve Hammadde Tedarik planının yapılması
Üretim planının ister günlük ister haftalık, ister aylık veya sizin belirleyeceğiniz farklı dönemlerde tarihsel olarak girmesi olasıdır. MRP-1, bu üretim planına ve malzeme bazında tanımlanan sipariş politikalarına uygun olarak ve günlük stok bakiyelerini dikkate alarak, hangi malzemeden ne zaman ve ne kadar sipariş verilmesi, hangi yari mamul veya mamul için ne zaman ne kadar is emri verilmesi gerektiğini hesaplar ve raporlar. Planda gerçekleştirilemeyecek bir aksama durumu varsa hata raporu olarak sunar. MRP-1, istenilen bir dönem için üretim planı düzenlenerek tekrar tekrar çalıştırılabilir ve bu arada geçmiş dönemlere ilişkin planlar bozulmadan saklanır ve raporlanabilir.
MRP-1 ile satıcı siparişleri ve Is Emirlerinin Otomatik Açılması
Üretim planının raporlanması ve gerekli kontrollerin yapılarak tamamlanmasından sonra, istenirse MRP-1'in önerdiği sipariş ve emirleri otomatik olarak oluşturabilir. Hammaddeler için, tanımlanmış olan satıcılara, satıcı siparişi kayıtları oluşturulur ve fatura modülünden izlenerek takibi yapılabilir. mamul ve yarı mamuller içinse is emri kayıtları açılır ve üretim modülünden izlenip takibi yapılır.
MRP-2 Tanımları ile Fabrikanın Çalışma Prensiplerini Öğretebilirsiniz
Çalışma takviminizi, tatiller, vardiya sayıları, vardiyada ayni anda çalışan tezgah bilgilerini; ister genel olarak ister is istasyonları bazında Netsis'e tanıtabilirsiniz. Bu bilgiler doğrultusunda kapasite planlamasına ulaşılır.
MRP-2'de Is İstasyonları, İşgücü ve Tezgah Bilgilerinin Tanımlanması
Netsis'e is istasyonlarınızı, isçi ve makine kapasitesi, çalışma takvimi ve maliyet bilgilerini içerecek şekilde tanımlamak mümkündür. Üretim akis kontrol amacına yönelik olarak çalışan isçilerinizi ve tezgah kayıtlarını ve bakim bilgilerini de MRP-2 içinde tanımlama olanağınız vardır. Bu bilgilerle planlamaya ve üretim akis takiplerine yönelik veri tabanları elinizin altında olacaktır.
MRP-2'de Ürün Rotalarının Tanımlanması
MRP-2'de bir mamulün malzeme reçetesi gibi işlem reçetesi yani rotası tanımlanır. Sırasıyla mamulü üretmek için uygulanması gereken operasyonlar sisteme kaydedilir. Her bir operasyon için standart üretim süreleri, operasyonların hangi is istasyonunda yapıldığı, hazırlık süreleri, diğer operasyona geçiş sürelerime standart maliyet bilgileri tanımlanır. Operasyon tanımlarına uzun açıklamalar, sema ve resim eklenebilir. Böylece artik bir ürünü meydana getiren dört üretim faktörünü bilmiş olacaksınız. Malzeme, tezgah, para, isçilik bilindikten sonra üretim kaynaklarınızın planlamasını yapabileceksiniz.
MRP-2'de Kapasite planlaması
MRP-1 den üretim planı, açık is emirlerinden henüz üretilmeyen ürünlerin miktarları dikkate alınarak, her ürün için rota bilgilerinden hangi is istasyonunda ne kadar kapasite kullanılacağı zaman boyutunda tespit edilir. Evvelce çizilen fabrika resminde, fabrikanın o zaman silimindeki ver olan kapasitesi ile birlikte ihtiyaç duyulan kapasite karsılaştırmalı olarak raporlanır. raporları gün, hafta bazında, is istasyonları bazında alabilirsiniz. İlave vardiya kararı, fasona is verme kararı için hazırsınız. Artik müşterilerinize mahbup olmuyor, kapasite sorunlarını çok önceden görüp tedbir alıyorsunuz. Zamanında en ekonomik metotlarla üretiminizi gerçekleştiriyorsunuz.
Ön maliyet Çalışmaları Yapabilir, Kesin Maliyetlerinizi Maliyet Muhasebesinden Alabilirsiniz.
müşteri siparişinde fiyat belirlemek için ürün ağaçları ve rota bilgilerine dayanarak ön maliyet bilgilerini edinebilirsiniz. Kesin maliyetleri maliyet muhasebesi modülü aracılığı ile belirleyebilirsiniz.
diğer Modüller İle Entegre Çalışma
Üretim ve planlama modülleri Netsisin diğer modülleri lojistik satış, finans, maliyet muhasebesi ile direkt ilişkili çalışırlar. Bu da ikinci kez bilgi hazırlamadan bu detaydan oluşan bilgilerin zahmetsiz bir şekilde ilgili modüllere aktarımını sağlar.

 
 
 
info@nirvana.com.tr